iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 975

Küsimus

2007. aastal toimus osaühingu jagunemine. Vaba omakapitali arvelt anti üle osa põhivarast (summas 5000000.-) ja rahalised vahendid (summas 200000.-). Kuidas ja kas need muudatused kajastuvad rahavoogude aruandes? Ja kas omakapitali muutuste aruandes tohin lihtsalt lisada kirje ettevõtte jagunemine ja vähendada eelmiste perioodide jaotamata kasumit?

Vastus - 03.04.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jagunemise kohta tuleb teha kirje omakapitali muutuste aruandes ning rahaline väljamakse 200000 kr rahavoogude aruandes osas "rahavood finantseerimisest" nimega "väljamaksed jagunemisel". Mitterahalist tehingut ehk põhivara üleandmist rahavoogude aruandes ei kajasta. Jagunemise teel tekkinud uus osaühing koostab algbilansi, kus on vastav vara ja omakapital juba olemas.