iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1014

Küsimus

Teenuse osutamise leping näeb ette, et teenuse saaja teatud rikkumise korral on teenuse osutajal õigus nõuda tahvi. Trahviarve kajastatakse tuludes ning maksustatavas käibes arve esitamisel. Samas on trahvi laekumine suhteliselt ebatõenäoline ja mingi aja möödudes kantakse paljud arved maha. Kuna tegemist ei ole suurte summadega, siis ei ole võimalust ka kohtu kaudu summasid sisse nõuda. Tekib olukord, kus nii tulud kui hiljem kulud on "ülehinnatud". Samuti kaotab ettevõte arvete mahakandmisel käibemaksu.
Kas sellised arved peab tuludes ja käibes kajastama arvete väljastamisel või võib seda teha ka nende laekumisel? Kas ei teki vastuolu RTJ 10 punkt 22 (b)-ga? Millised on veel võimalused?

Vastus - 28.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Raamatupidamises on trahvide osas seisukoht, et ebatõenäolisi laekumisi (viivised, trahvid) kajastatakse tekkepõhiselt. Raamatupidamises võiks nende nõuete arvestust pidada nn bilansiväliselt (seda saab teha ka raamatupidamise programmi abil, kui natuke mõelda).

Leppetrahve ja viiviseid käibemaksuga ei maksustata. Vt viiviste, leppetrahvide, käsiraha jms kohta EL kohtupraktikat: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0277:ET:HTML