iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1011

Küsimus

Firmal on sõlmitud liisingfirmaga auto liisingleping, mida liisingfirma nimetab kasutusrendiks. Esmane sissemaks 20%, jääkväärtus 10%. Firmal on lepingu järgi õigus auto lepingu lõppedes jääkväärtusega omandada. Kas see on ikka kasutusrent raamatupidamise mõttes?
Mida peaksin arvesse võtma, et olla kindel?

Vastus - 21.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Suurima tõenäosusega saab lepingut lugemata oletada, et seda lepingut võib vastavalt RTJ 9, alates p. 7 lugeda kapitalirendilepinguks. Teie lepingus võib olla täpsemat teavet. Praktikas kajastavad paljud ettevõtjad, kelle jaoks antud tehing on väheoluline, selliseid rente lihtsustatult ikkagi kasutusrendina.