iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1074

Küsimus

Kas välismaa (Taani) äriühingu filiaal Eestis peab esitama majandusaasta aruande?

Vastus - 09.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna filiaal on Eestis raamatupidamiskohustuslane (nii ütleb raamatupidamise seaduse § 2 lg 2), siis tuleb ka aruandeid koostada ja esitada nii nagu raamatupidamise seadus ette näeb. Filiaali majandusaasta aruande kohta ütleb tulumaksuseaduse § 55 lõige 2, et mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht (nt filiaal), on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõpust, esitama Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele püsiva tegevuskoha majandusaasta aruande allkirjastatud eksemplari.

Kuna RPS § 44 kohaselt lähtub filiaal oma raamatupidamise korraldamisel ainult RPS §-dest 1–12, siis puudub hetkel kohustus koostada filiaali aastaaruannet, mistõttu ei ole ka kohustust seda Maksu- ja Tolliametile esitada.

Äriregistrile tuleb esitada Taani äriühingu aruanne või kontserniaruanne, kui Taanis nõutakse kontserniaruannet ja äriühing ise aruannet esitama ei pea.