Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 1214

Küsimus

Eraisikule kuulub kinnisvara. Sõlmitud on operaatorleping firmaga (seotud firma, eraisik on firmas töölepingu alusel töötav isik), kes kinnisvara haldab ning kelle kaudu esitatakse rendiarveid. Leping sõlmitud 2002a. seal seisab, et firma maksab isikule renditulu perioodi 2002-2008 a eest 31.12.08. Eelnevatel aastatel ei ole aastate kaupa kohustust üle võetud. Kuna tähtaeg oli 31.12.08 kas võib selle summa võtta ülesse 2008 lõpu seisuga või tuleks teha teistesse aastatesse ka parandused, summa ca 1 milj. Kuna hetkel väljamakset ei ole kohe võimalik teha, siis ei tohiks ka maksukohustust ju tulla?

Vastus - 19.01.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lugege läbi RTJ 1 p 77-83. Kuigi ei tea teie ettevõtte bilansimahtu, kasumit, arvan, et tuleks teha korrigeeritud algbilanss ja kajastada kohustus nii, nagu ta oleks pidanud olema. 2008. a. osa tuleks kajastada juba algusest peale õigesti.

Tulumaksu kohta: äriühingul, kes maksab eraisikule renditasu, tekib kohustus tulumaks kinni pidada alles väljamakse tegemisel. Vt täpsemalt TuMS § 41 p 7.