iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 967

Küsimus

Pöördun Teie poole abipalvega kuna olen segaduses, ei oska firma aastaaruande koostamisel Maksuametile tasumata intresside saldot kajastada.

Nimelt on mul vanadest aegadest teadmine, et Maksuametile ülekandmata intresside summasid ei saa firma oma kuludes enne maksmist kajastada. Aga Maksuameti saldode põhjal on firmal maksmise kohustus olemas. Kui intresside maksmise kohustus bilanssi üles võtta, siis mida näidata deebetis, või on õigem lisades peale maksuvõlgade kajastamist lahti kirjutada maksmisele kuuluvad intressid, mis bilansis ei kajastu.

Vastus - 27.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kulusid kajastatakse ikka tekkepõhiselt ja maksuintress ei ole erand. Lisaks tuleks arvele võtta ka intressilt arvestatav tulumaks, ka see on antud perioodi kohustus. Maksuintressid kajastatakse kasumiaruandes muudes ärikuludes. Lisades kajastatakse iga intress oma põhimaksuga koos, tuues ta lisaks välja ka eraldi real "sh. intress".

Kui Teil on intressid ja tulumaksud tõesti imeväikesed, siis võite ka lihtsustatult mitte kajastada ja kajastada alles tasumisel. Seda lubab ka raamatupidamise seadus.

See keeld, millele te viitate, oli tulumaksuseaduses ja ei tähendanud mitte raamatupidamises kulusse kandmist, vaid maksustatavast tulust mahaarvamist. Praktikas nägi see välja nii, et kulusse kantud maksuintressid liideti ettevõtte tuludeklaratsioonis kasumile juurde ja maksustati tulumaksuga.

Alates 1.1.2000 kehtib selle asemel säte, et maksuintressid kui ettevõtlusega mitteseotud kulu üks liik deklareeritakse ja maksustatakse igakuiselt sõltumata kasumi suurusest.