iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1149

Küsimus

"Firma" on andnud teisele ettevõtjale laenu. Laenulepingus on kokku lepitud, et laenu ja intresside tasumise tähtaeg on hiljemalt 31. detsember k.a. Novembris kuulutati välja laenu saanud ettevõtja pankrot. Kas nüüd tuleb bilansis nõudena võtta arvele ka intressid kuni pankroti väljakuulutamise kuupäevani ja nii laen kui ka intressid kanda ebatõenäolistena kuludesse?

Vastus - 24.11.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui on vähimgi kahtlus, et nõude laekumine on küsitav, tuleb see kuludesse kanda. Kui midagi laekub, on muu äritulu tulu. Pankroti väljakuulutamine on kindlasti aluseks kõigi selle ettevõtja nõuete ebatõenäoliseks kuulutamiseks. See ei tähenda seda, et Te nõuete sissenõudmisega ei tegeleks. Ärge unustage nõuete esitamise aega pankroti puhul, muidu pole midagi nõudagi.