iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1024

Küsimus

Osutades eraisikutele puhastusteenust väljastab frma teenuse ostjale kviitungi (mille alusel hiljem klient oma pesu kätte saab). Kas firma peab säilitama kviitungi koopiad 7 aastat või piisab, kui lihtsalt registreerida päevaraamatus teenuse osutamise kuupäev, kviitungi number ja summa?

Vastus - 26.06.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Raamatupidamise seaduse § 12 lõige 2 ütleb, et raamatupidamisregistreid, lepinguid, raamatupidamise aruandeid ja muid äridokumente, mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks revideerimise käigus, peab raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat, alates vastava majandusaasta lõpust.

Sama paragrahvi lõige 5 ütleb, et raamatupidamisregistreid, mis on loodud elektrooniliselt, on raamatupidamiskohustuslane kohustatud ka säilitama elektrooniliselt. Elektrooniliste andmete loetavus peab olema tagatud kogu säilitusaja jooksul.

Kuigi elektrooniline säilitamine on seaduses toodud ainult registrite kohta, võiks seda ka rakendada kviitungite kohta. Sama probleem on kauplustel, kus pole mõeldav tsekkide füüsiline säilitamine. Maksuamet aktsepteerib sellist säilitamist, kus on tagatud vajadusel kviitungi väljatrükk.