Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: RAAMATUPIDAMINE

Vastatud: 25.11.2013
Kinnisvara ja õiglase väärtuse meetod. Kontserni emaettevõte omab kinnisvara ja rendib seda oma tütarettevõtetele. Emaettevõtte seisukohast on tegemist kinnisvarainvesteeringuga, mida alates 2013. aastast tuleb kajastada õiglase väärtuse meetodil. Kontserni aruandes tuleb sama vara kajastada põhivarana, sest grupi sees kasutatakse seda hoonet oma tootmiseks. Seega grupis tuleb seda amortiseerida. Kas sellisel...
Loe vastust
Vastatud: 11.11.2013
Asutati ettevõte, notariaalses asutamisotsuses on lause: Asutamiskulude eeldatavaks suuruseks on 200 eurot, mis tasutakse Asutaja (juriidiline isik) poolt ja kantakse ASUTATAVA osaühingu kuludesse. Küsimus: kui asutaja peab maksma, aga kantakse loodud ettevõtte kuludesse, kuidas peaks asutatav OÜ tegema kande? D: asutamiskulud K: ??? (nõue asutaja vastu) Ja kuidas peab asutaja...
Loe vastust
Vastatud: 17.06.2013
Ariühing A ostis aastal 2012 teises äriühingus B osaluse 33%. Ei ole juhatuse liige. Kas ostu kajastada pank/ k aktsiad väärtpaberid? 2013. aastal maksis B äriühingule A dividende, kuidas seda kajastada? Kas on tegemist sidusettevõttega ?
Loe vastust
Vastatud: 25.02.2013
Emaettevõte ostab teenuse erinevatelt firmadelt (reklaam, personali-, konsultatsioon jms) ning jagab selle oma tütarfirmadele sama summa eest edasi (kuna hulgi tellides saab parema hinnaga kui kõik firmad eraldi tellides) Emafirmas tehakse teenust sisseostes kanne: D: edasimüüdav kulu K: Hankijad Ja arve edasiesitamisel tütarfirmale K: edasimüügist saadud tulu D: ostjad Kuidas...
Loe vastust
Vastatud: 20.02.2013
Majandusaasta aruandes tuleb kajastada tehingud seotud osapooltega. Tänapäeval on nii, et paljud osanikud on samal ajal ka erinevate OÜ-de juhatuse liikmed või siis osanikud ka teistes firmades. Küsimus siis selline, kes peab teavitama raamatupidajat arve saamisel või väljastamisel, et tegemist võib-olla tehinguga seotud osapooltega? Või peab raamatupidaja ise kusagilt selliseid...
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2013
Kuidas kajastada raamatupidamises e-poodi, kui selleks on tehtud olulisi IT-alaseid kulutusi ja oleks sisuliselt justkui põhivara. Kas see võiks näiteks minna immateriaalse põhivara alla? Iseenesest ta ju ei amortiseeru ega vanane. Loogiline oleks, et niikaua kui töötab, on vara, kui kinni panna, siis läheks kogu summa kulusse?
Loe vastust
Vastatud: 27.01.2013
Teenusfirma esitas detsembrikuu arve kuupäevaga 23.01.12 (ümber ei muuda, sest nende süsteem seda ei võimalda). Meie jaoks on tegemist olulise kuluga, seega peame kulu kindlasti näitama detsembrisse. Samas Käibemaksuseaduse § 31 lõige 9 ütleb: Soetatud kauba või saadud teenuse ja selle kohta väljastatud arve saamisel eri maksustamisperioodidel arvatakse sisendkäibemaks maha...
Loe vastust
Vastatud: 04.06.2012
Kuidas kajastada raamatupidamises? Töötaja kasutab tööandja autot isiklikeks sõitudeks, mille kohta peetakse arvestust ja hüvitab tööandjale vastavad kilomeetrid hinnaga 0,30 senti/km (koos käibemaksuga) Kuidas on õigem, kas see on tulu kasumiaruandes või kulude vähendamine?
Loe vastust
Vastatud: 31.03.2012
Kuidas on kõige õigem ja seadusega kooskõlas tegeleda järgmise probleemiga - kontol "võlad tarnijatele" on üleval võlg firmale, mida enam ei eksisteeri, nüüd oleks see summa vaja bilansist välja saada, kuidas aga edasi toimida, kui eelnevatel perioodidel on see summa juba kulusse kantud ja ka käibemaks riigilt tagasi küsitud. Kas...
Loe vastust
Vastatud: 01.09.2011
Firma muudab oma majandusaasta perioodi. Enne oli periood 01.07-30.06 Nüüd 01.01-31.12. Kui maakohus saadab teate, et kanne tehtud registrisse uue majandusaasta arvestusel 09.08.2011. Viimane aruandlus äriregistrile läinud perioodi 01.07.2009-30.06.2010 eest. Missuguse perioodi eest tuleks nüüd esitada äriregistrile majandusaasta aruanne?
Loe vastust
Vastatud: 23.05.2011
Kas peab koostama ettevõttes 2010.a kohta majandusaasta aruande, kui majandustegevust ei ole toimunud, aga on laekunud 2009. aasta eest pangaintresse 10 krooni?
Loe vastust
Vastatud: 10.05.2011
Eestis registreeritud OÜ-l on Soomes registreeritud filiaal.Filiaalil on Soomes oma pangakonto. Kas filiaali pangakontolt võib teha ilma kuludokumendita ülekande OÜ pangakontole. Filiaal on ju Eestis registreeritud OÜ-ga üks juriidiline keha.
Loe vastust
Vastatud: 16.03.2011
Äriühing sõlmis mais 2009 tähtajalise hoiuse (BIG pank) lepingu üheks aastaks (intressi määraga 7,5% aastas), kuni mai 2010. Raamatupidamises on tehtud kanne D raha BIG pank ja K raha arveldusarve või on tegemist investeeringuga? Perioodi lõppedes (mai 2010 kuni mai 2011) sõlmiti aastaks uus leping, aga nüüd on lepingu summaks...
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2011
Tean, et hetkel kehtiva seaduse järgi saab osaühingus dividende eelmiste perioodide kasumi arvelt välja kuulutada mitu korda aastas. Tekib aga küsimus, kas iga uuel dividendide väljakuulutamisel peaks ka elektroonilist majandusaasta aruannet muutma või muudetakse seda siis uue aasta aruandes?
Loe vastust
Vastatud: 29.12.2010
Kuidas peaks toimima firma müügi korral raamatupidamise üleandmisel kui üleandmine peaks toimuma näiteks 31.03.11 seisuga. Mis toimingud jäävad müüja poolele ja mis tuleb üleanda,et kõik oleks korrektne?
Loe vastust
Vastatud: 18.11.2010
Küsimus liisinglepingu kohta. Kui liisingleping lõppeb jääkväärtusega, siis üldreeglina loetakse seda ju kasutusrendiks, samas on liisinglepingus alljärgnev punkt:Liisingulepingus toodud tingimuste kohase ja tähtaegse täitmise korral ning liisingu osamaksete ja intressi täielikul tasumisel on liisinguvõtjal pärast liisingulepingu tähtaja lõppemist õigus liisinguese omandada, tasudes liisinguandjale liisingulepingu esilehel märgitud liisingueseme jääkväärtuse ning käibemaksu...
Loe vastust
Vastatud: 20.10.2010
Meie ettevõtte tegeleb traktorite ja nende varuosade müügiga. 2008 aastal osteti paar buldooserit kliendi tellimusel, millest hiljem loobuti ja need jäid meile endale lattu arvele. Praeguse seisuga on vähetõenäoline, et need kunagi ära ostetakse. Kas on õige võtta need varude alt enda põhivarasse arvele ja hakata amortiseeruma, et saaks vara...
Loe vastust
Vastatud: 03.09.2010
Mis on valuutavahetustehingu algdokument? Kas arve nagu kõikide teiste tehingute puhulgi? Sisuliselt on ju tegemist ostuarvega, kuna ostetakse välisvaluutat.
Loe vastust
Vastatud: 23.03.2010
Kas on see õige järjekord auditeerimiseks, kui audiitor nõuab enne auditi alustamist aastaaruandega tutvumist juba ettevõtjaportaali veebikeskonnas, mis siis kohustuslik aastast 2010 ja ühtlasi väites, et väljaspool ettevõtjaportaali on aruannete koostamine Eestis illegaalne/keelatud?
Loe vastust