Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2483

Küsimus

Ettevõte omab hoonetega kinnistut ja üürib hooneid välja pikema aja vältel kui 1 aasta. Kinnisvara üürileandmine ja kinnisvarahaldus ongi ettevõtte peamised tegevusalad. Kas sellisel juhul tuleb maa ja hooned kajastada bilansis materiaalse põhivarana (mitte kinnisvarainvesteeringuna)?

Vastus - 22.01.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on kinnisvarainvesteeringuga. RTJ 6 punkt 7: „Kinnisvarainvesteering on maa või hoone (või osa hoonest), mida ettevõte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ta ei kasuta muus majandustegevuses (kaupade tootmisel või teenuste osutamisel (v.a renditeenused) või halduseesmärkidel)./-/“

RTJ 5 punkt 8 samas välistab põhivara alt: „/-/Materiaalse põhivara mõiste alla ei kuulu maa ja hooned, mida ettevõte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ta ei kasuta enda majandustegevuses (vt RTJ 6 „Kinnisvarainvesteeringud”)./-/“