iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1891

Küsimus

Eestis registreeritud OÜ-l on Soomes registreeritud filiaal.Filiaalil on Soomes oma pangakonto. Kas filiaali pangakontolt võib teha ilma kuludokumendita ülekande OÜ pangakontole. Filiaal on ju Eestis registreeritud OÜ-ga üks juriidiline keha.

Vastus - 10.05.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Välisfiliaali pangakontolt raha ülekandmine Eesti pangakontole on OÜ
jaoks õiguslikult sama tähendusega mis raha ülekandmine ühelt Eesti
pangakontolt sama isiku teisele pangakontole. Kuna Eesti
raamatupidamises tuleb kajastada ka Soome filiaali varasid ja kohustusi,
siis selline sisetehing OÜ varalist seisundit ei mõjuta.

Kuna Soomes maksustatakse filiaali kasumit, siis raha ülekandmine Eesti
panka ei mõjuta ka maksukohustusi Soomes. Küll aga vaja määrata õige
kvalifikatsioon filiaali raamatupidamise jaoks Soomes – kas tegemist on
filiaali omakapitali vähendamisega või näiteks laenuarveldusega filiaali
ja peakontori vahel. Vastavad kanded tuleb vormistada Soome
raamatupidamiseeskirjade alusel.