iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2371

Küsimus

Ariühing A ostis aastal 2012 teises äriühingus B osaluse 33%. Ei ole juhatuse liige. Kas ostu kajastada pank/ k aktsiad väärtpaberid?
2013. aastal maksis B äriühingule A dividende, kuidas seda kajastada?
Kas on tegemist sidusettevõttega ?

Vastus - 17.06.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on sidusühinguga. Eeldatavasti konsolideeritud aruandeid te ei koosta (tütarühinguid ei ole). RTJ 11 kohaselt saab valida, kas kajastada sidusühingut soetusmaksumuse meetodil (juhendi punktid 88-90), kapitaliosaluse meetodil (punktid 91-102) või õiglases väärtuses (punktid 103-104). Kui ta valite soetusmaksumuse meetodi, siis kajastate dividendi 2013. aasta finantstuluna (dividendid kuulutati välja 2013. aastal). Kui valite kapitaliosaluse meetodi, siis arvestate sidusühingu 2012. aasta aruande alusel investeeringu väärtuse suurenemise (vähenemise) ning sellele vastava kasumi (kahjumi). Teie küsimuses pakutud variant vastab soetusmaksumuse meetodile.