iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1798

Küsimus

Küsimus liisinglepingu kohta. Kui liisingleping lõppeb jääkväärtusega, siis üldreeglina loetakse seda ju kasutusrendiks, samas on liisinglepingus alljärgnev punkt:Liisingulepingus toodud tingimuste kohase ja tähtaegse täitmise korral ning liisingu osamaksete ja intressi täielikul
tasumisel on liisinguvõtjal pärast liisingulepingu tähtaja lõppemist õigus liisinguese omandada, tasudes liisinguandjale
liisingulepingu esilehel märgitud liisingueseme jääkväärtuse ning käibemaksu vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Soovist
kasutada liisingueseme omandamise õigust on liisinguvõtja kohustatud informeerima kirjalikult liisinguandjat vähemalt 3 kuud
enne liisingulepingu tähtaja lõppemist.
Samas ei oska keegi täna öelda, kas sõiduk ostetakse välja või mitte. Kuidas kajastada lepingut raamatupidamises kas kasutusrendina (st kanda arved igakuiselt kuludesse) või kapitalrendina (kajastada põhivarana ja amortiseerida ning lühi-ja pikaajalise liisingkohustusena).

Vastus - 18.11.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Liisinglepingute klassifitseerimise aluseks pole mingil juhul jääkväärtus.
Tuleks lähtuda RTJ 9 punktidest 11-15, mis räägivad asjaoludest, mis juhtumil on tegu kapitali- või kasutusrendiga (http://www.easb.ee/?id=1255).
Juhatusel tuleks öelda, kas on kavatsus liisingese osta või mitte. Selline otsus ei ole siduv. Kui läheb teisiti, siis otsustatakse ümber, kuid otsus tuleb kindlasti teha juhatusel ja see on raamatupidamisele kannete tegemise aluseks.