iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2463

Küsimus

Kinnisvara ja õiglase väärtuse meetod.

Kontserni emaettevõte omab kinnisvara ja rendib seda oma tütarettevõtetele. Emaettevõtte seisukohast on tegemist kinnisvarainvesteeringuga, mida alates 2013. aastast tuleb kajastada õiglase väärtuse meetodil. Kontserni aruandes tuleb sama vara kajastada põhivarana, sest grupi sees kasutatakse seda hoonet oma tootmiseks. Seega grupis tuleb seda amortiseerida. Kas sellisel juhul peab emaettevõte ikkagi igal aastal kinnisvara hindama, kuigi üksikettevõttena aastaaruannet emaettevõte ei koosta. On ainult konsolideeritud aruanne, kus emaettevõtte põhiaruanded on vaid lisadena aruande lõpus. Kas sellisel puhul võib öelda, et hindamiseks tehtavad "kulu ja pingutus ei ole mõistlikud", sest kinnisvara klassifitseeritakse konsolideerimisel nagunii ümber põhivaraks? Ettevõtte juhtide hinnangul ei ole kinnisvara hindamine antud juhul mõistlik kulutus ja konsolideeritud aastaaruande emaettevõtte lisas võiks kinnisvara näidata soetusmaksumuse meetodil.

Vastus - 25.11.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

RTJ 6 ütleb:
17. Kui kinnisvarainvesteeringuobjekti õiglast väärtust ei ole enam võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastab ettevõte seda objekti paragrahvis 27 kirjeldatud soetusmaksumuse meetodil kuni õiglast väärtust on taas võimalik usaldusväärselt hinnata. Objekti bilansiline väärtus ümberklassifitseerimise hetkel saab tema soetusmaksumuseks.

Seega on soetusmaksumuse meetod täiesti aktsepteeritud, kuid sama meetodit tuleks rakendada sel juhul kõikide kinnisvarainvesteeringute puhul terves konsernis.