Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2458

Küsimus

Asutati ettevõte, notariaalses asutamisotsuses on lause: Asutamiskulude eeldatavaks suuruseks on 200 eurot, mis tasutakse Asutaja (juriidiline isik) poolt ja kantakse ASUTATAVA osaühingu kuludesse.
Küsimus: kui asutaja peab maksma, aga kantakse loodud ettevõtte kuludesse, kuidas peaks asutatav OÜ tegema kande?
D: asutamiskulud
K: ??? (nõue asutaja vastu)

Ja kuidas peab asutaja seda kajastama oma raamatupidamises?

Vastus - 11.11.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Täpsed kanded sõltuvad asutatud OÜ kontoplaanist (kui täpne on kulude liigitus). Kui väljamakse tehakse kohe pärast OÜ asutamist, siis võiksid kanded olla: D kulu (vastavalt liigitusele, nt üldhalduskulu) ja K pank.

Kui väljamakset ei tehta kohe, siis krediteeritakse mõnda lühiajaliste kohustuste kontot (nt "võlad aruandvale isikule", "muud lühiajalised võlad").

Asutaja kajastab väljamakset ja laekumist näiteks lühiajalise laenu andmise ja tagasisaamisena või muu lühiajalise nõudena.