iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1835

Küsimus

Tean, et hetkel kehtiva seaduse järgi saab osaühingus dividende eelmiste perioodide kasumi arvelt välja kuulutada mitu korda aastas. Tekib aga küsimus, kas iga uuel dividendide väljakuulutamisel peaks ka elektroonilist majandusaasta aruannet muutma või muudetakse seda siis uue aasta aruandes?

Vastus - 07.02.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Dividendide väljakuulutamine ei muuda esitatud majandusaasta aruannet. Väljamakstud dividendid kajastatakse järgmise majandusaasta eest esitatavas aruandes.