iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1860

Küsimus

Äriühing sõlmis mais 2009 tähtajalise hoiuse (BIG pank) lepingu üheks aastaks (intressi määraga 7,5% aastas), kuni mai 2010. Raamatupidamises on tehtud kanne D raha BIG pank ja K raha arveldusarve või on tegemist investeeringuga?

Perioodi lõppedes (mai 2010 kuni mai 2011) sõlmiti aastaks uus leping, aga nüüd on lepingu summaks näidatud põhisumma +intressi summa, perioodi mai 2009 kuni mai 2010 eest. Tähtajalise hoiuse lepingus on kirjas, et intress makstakse välja alles lepingu lõppemisel, kui pikendatakse siis liidetakse intress põhisummale juurde. Kuidas või kas üldse tuleb intressi summat kajastada 2010 aasta aastaaruandes? 2009 aasta aruandes ei ole kajastatud või intress kajastub alles siis kui see välja makstakse, sest ilmselt pikendatakse seda lepingut veel edasi. Kas intressituluna ja teiselt poolt intressinõue?

Vastus - 16.03.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Rahana kajastatakse tavaliselt kuni 3 kuu pikkuseid hoiuseid. Praegusel juhul tuleks hoius kajastada lühiajalise nõudena. Lähtuvalt olulisuse põhimõttest võite valida, kas kajastada intressid tervikuna laekumise hetkel või jagada intressitulu arvestuslikult kahe aasta vahel, suurendades vastavalt bilansipäeval nõude suurust.