iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2161

Küsimus

Teenusfirma esitas detsembrikuu arve kuupäevaga 23.01.12 (ümber ei muuda, sest nende süsteem seda ei võimalda). Meie jaoks on tegemist olulise kuluga, seega peame kulu kindlasti näitama detsembrisse. Samas Käibemaksuseaduse § 31 lõige 9 ütleb:
Soetatud kauba või saadud teenuse ja selle kohta väljastatud arve saamisel eri maksustamisperioodidel arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil kauba võõrandajal või teenuse osutajal tekkis käive käesoleva seaduse § 11 kohaselt. Kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks olevat arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse.

Seega, ei ole meil ju õigust sisendit detsembris maha arvata ja km parandada aga kuidas siis seda tehingut kajastada, kui kulu peab jääma detsembrisse? Kui jätan käibemaksu dekl. parandamata, siis ei lähe ka maksuameti saldod bilansis kokku. Või on ikkagi õigus km parandus teha, sest teenuse arvel on kirjas, et tegemist detsembrikuu teenusega?

Vastus - 27.01.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Euroopa Kohus on kaasuses C-152/02 teinud lahendi, millest võib järeldada, et KMS § 31 lg 9 on eeldatavasti käibemaksudirektiiviga kooskõlas. Seega, kui arve esitati 23.01, siis eelmise aasta detsembri KMD-l seda sisendkäibemaksu hulgas kajastada ei saa.

Asjaolu, et sisendkäibemaks arvatakse maha jaanuaris, ei takista raamatupidamises teenuse kajastamist detsembri kuluna. Sisendkäibemaksu osa kajastate sel juhul detsembris muu ettemaksena ning jaanuaris kannate ümber maksutagastusnõudeks.