iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2040

Küsimus

Kuidas kajastada raamatupidamises?

Töötaja kasutab tööandja autot isiklikeks sõitudeks, mille kohta peetakse arvestust ja hüvitab tööandjale vastavad kilomeetrid hinnaga 0,30 senti/km (koos käibemaksuga) Kuidas on õigem, kas see on tulu kasumiaruandes või kulude vähendamine?

Vastus - 04.06.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Praktikas kasutatakse mõlemat võimalust. Raamatupidamises kajastamisel tuleb valikute tegemisel lähtuda sellest, kui suur on selle käibe maht põhitegevusega võrreldes ning kuivõrd võiks üks või teine lahendus mõjutada müügitulu ja moonutada näiteks võrdlust teiste ettevõtete sama näitajaga. Enamikel juhtudel peaks olema tegemist ebaolulise näitajaga, mis lõpptulemusi ei moonuta.

Kui lähtuda loogikast, et tariif 30 senti/km ei ole mitte ainult kütusekulu hüvitis, vaid peaks hüvitama ka vastava auto amortisatsioonist, hoolduse, varuosade jne kuludest, siis ei oleks ainult kütusekulu vähendamine 100% õige ning pigem võiks kajastada töötajale esitatud arvet kui teenuse osutamist töötajale.

Käibedeklaratsioonis tuleb see laekumine igal juhul kajastada käibena.
Raamatupidamises valikute tegemisel oleks mõistlik arvestada ka seda lisakulu, mis tekib müügitulu ja käibedeklaratsiooni käibe erinevuste fikseerimise ja kontrollimisega.