Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2186

Küsimus

Majandusaasta aruandes tuleb kajastada tehingud seotud osapooltega. Tänapäeval on nii, et paljud osanikud on samal ajal ka erinevate OÜ-de juhatuse liikmed või siis osanikud ka teistes firmades. Küsimus siis selline, kes peab teavitama raamatupidajat arve saamisel või väljastamisel, et tegemist võib-olla tehinguga seotud osapooltega? Või peab raamatupidaja ise kusagilt selliseid andmeid hankima?

Vastus - 20.02.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui olete seisukohal, et tehingud seotud isikuga tuleks ära märgistada kohe tehingute tegemisel (nt et oleks lihtsam koostada aastaruande lisa), siis tuleb pöörduda juhtkonna poole ja paluda tal esitada seotud isikute nimekiri või koostada ise "kahtlaste isikute" nimekiri ning paluda juhtkonnalt kinnitust, kas tegemist on konkreetse äriühinguga seotud isikuga – arvestades konkreetse osaniku osaluse suurust ja otsustusõigust (nt lepingulistest suhetest tulenevaid eriõigusi vms). Kõikide aastaaruandes esitatud andmete õigsust kinnitab äriühingu juhatus, kes ka vastutab andmete õigsuse eest.

Kuna seotud isikutega tehtud tehingute puhul on ka siirdehinna risk, peaks juhtkond olema teadlik, et tehinguid tuleb teha turuhinnas ja vajadusel koguda seda tõendavat dokumentatsiooni.

Juhime ka tähelepanu, et "seotud isiku" mõiste tulumaksuseaduses ja "seotud osapoole" mõiste raamatupidamises ei kattu.