iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2027

Küsimus

Kas on kuskilt saada kaasaegset raamatupidamise sise-eeskirjade näidist, et oma firma sise-eeskirju n-ö kaasajastada?

Vastus - 23.04.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Raamatupidamise seaduse § 11 lg 1 kohaselt: Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.

Kuna arvestama peab eelkõige raamatupidamiskohustuslase enda seesmist korraldust, siis saab näidiseid tõesti vaid võrdlusmaterjalina kasutada. Oluline on silmas pidada, et sise-eekirjas ei ole mõtet üldkohustuslikke eeskirju üle kirjutada, vaid üksnes seda, mis puudutab konkreetse raamatupidamiskohustuslase eripära. Internetist leiab mitmeid näidiseid, kuid juhul, kui on soov sisusse rohkem süüvida (st miks midagi ja kuidas kirja panna), siis oleks soovitav osta erialakirjandust, kus on ka vastav näidis olemas. Nt on olemas Anu Allikvee. „Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine“, 2006.