Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: RAAMATUPIDAMINE

Vastatud: 30.11.2007
Ettevõttel oli veoauto kapitalirendil, mis nüüd lõppes (jääkväärtus 0). Kuidas seda edasi kajastada raamatupidamises, mis summas auto arvele võtta?
Loe vastust
Vastatud: 11.10.2007
Kuidas peaks raamatupidamises kajastama, kui esialgu firma rentis autot kasutusrendi korras, kulud on kantud kohe kuludesse igakuiselt, aga rendi lõppedes otsustas firma auto jääkväärtusega välja osta. Nüüd on siis auto firma põhivaraks. Kuidas seda kajastada? Ja teine küsimus, kui see väljaostetud auto müüdi edasi, siis kuidas seda tehingut peaks kajastama?
Loe vastust
Vastatud: 08.10.2007
Olukord järgmine: ettevõte kustutati registrist 2005.a jaanuaris ÄS § 60lg 2 alusel. Tänasel päeval avastati, et ettevõtte omandis on jaotamata vara (kaarhall). Kohus andis loa viia läbi täiendav likvideerimine. Minu jaoks tekitab muret likvideerimisaruannete koostamine. Nimelt viimane aastaaruanne oli 31.12.2004 seisuga ning muid likv.aruandeid ettevõttel ei ole. Kuidas leida likvideerimisaruandesse...
Loe vastust
Vastatud: 28.06.2007
2005.a. aastaaruande kasumijaotamise otsuses otsustati dividendidena jaotada 100000 krooni.Potentsiaalne tulumaksukohustus sellelt 31579 krooni. 2006a. maksti välja dividende 50000 ja tulumaks sellelt 15789 krooni. 2006.a. aastaaruande kasumi jaotamise otsuses otsustatakse jaotada 200000 krooni ja pot. tulum. kohustus sellelt 59740 krooni. Kas 2006.a. kasumiaruandes on tulumaksukulu, mis aruandeaasta kasumist lahutatakse, 15789 krooni?...
Loe vastust
Vastatud: 14.06.2007
Firma on soetanud kinnisvarinvesteeringuna maatükke. Osad hinnati aasta lõpul ekspertide poolt turuväärtusele. Kas oleks pidanud kõik maatükid ära hindama? Kas nüüd tuleb igal aastal neid kõiki hinnata?
Loe vastust
Vastatud: 07.06.2007
Kas riigi aktsiaselts (vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjale) peab sihtfinantseeringuga soetatud ja jääkväärtusega 0 põhivarad bilansist eemaldama, aga muud äriühingud ei pea?
Loe vastust
Vastatud: 31.05.2007
Kui 2006.a. aastaaruandes on tehtud ettepanek dividendide väljamaksmiseks ja see summa on ka üldkoosoleku poolt kinnitatud, kas toodud summa on aktsionäride vahel jagamiseks või tuleb sellest maha arvata tulumaks?
Loe vastust
Vastatud: 16.05.2007
Kuidas on õige võtta arvele kasutusrendiga soetatud buss. Kas põhivarana ja siis amortiseerida või võib arve alusel osamaksed kanda kuludesse?
Loe vastust
Vastatud: 03.05.2007
Osaühingul on hoonestusõigus 30 aastaks ja hoonestusõiguse väärtuseks 200000 krooni. Kas võtan arvele materiaalse põhivarana järgmiselt ja kuidas toimida amortisatsiooninormiga? D Hoonestusõigus 200000,00 K Võlg omanikule 200000,00 10 aasta möödumisel tekib osaühingul hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustus 5 krooni ehitise ehitatava ruutmeetri eest. Millised kanded siis tehakse?
Loe vastust
Vastatud: 03.05.2007
Ettevõte A omandas 2005 a. 51%ettevõtte B aktsiatest. 2005.a. kantud Ettev.A bilansis pikaajaliste investeeringutele. Kuidas kajastada 2006.aastal Ettevõtte B tegevust Ettevõtte A ma, aasta aruandes?
Loe vastust
Vastatud: 26.04.2007
Ettevõte ostis projekteerimise programmi. Kas võtta arvele põhivarana või immateriaalse põhivarana või hoopis lisada arvuti maksumusele. Kuidas on õigem?
Loe vastust
Vastatud: 26.04.2007
Firma on soetanud erinevaid objekte, mis arvele võeti kinnisvarainvesteeringuna. Osadele telliti aasta lõpul hindamisakt, et pangalaenu tagatiseks anda. Küsimus? Kas oleks pidanud kõigile objektidele tellima hindamisaktid? Kas neid kõiki objekte tuleb hakata igal aastal ümberhindama või tohib neid teha ka valikuliselt?
Loe vastust
Vastatud: 04.05.2007
OÜ jaguneb eraldumise teel, st. olemasolevast OÜ-st eraldub üks osa oma varade ja kohustustega uude loodavasse ühingusse. Eraldumisel eraldatakse ka osa osakapitalist. Küsimus - kas on võimalik eraldada ka osa kasumist, et eraldunud osa bilanss oleks tasakaalus ja kas see jääb uue osa kasumiks, mida võib jaotada vastavalt ÄS §...
Loe vastust
Vastatud: 30.04.2007
Osaühingul on kinnistu (kuhu kuulub maatükk) omanikuga hoonestusõiguse leping. Selle lepinguga on meil kohustus tasuda maamaks. Kas see maa peaks olema bilansiväliselt kajastatud osaühingu raamatupidamises? Tegelikult me ei ole omanikud.
Loe vastust
Vastatud: 07.03.2007
Osaühing müüs korteri, mis oli 90% ulatuses renoveeritud, teha jäid veel mõned viimased tööd. Müügilepingus ei ole märgitud, et peale müüki lõpetatakse korteri renoveerimine. Samas tehti kulutusi edasi (lõpetati pooleliolevad tööd). Kas ettevõte üldse saab peale müüki antud korterile kulutusi edasi teha? Kuidas peaks neid raamatupidamises kajastama?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2007
sept 2006.a.osteti firma.selgus,et eelmisel omanikul on esitamata äriregistrisse 2005.a.majandusaastaaruanne.äriregister nõuab seda nüüd uuelt omanikult.kuidas koostada teise inimese tegevuste kohta aruannet?
Loe vastust
Vastatud: 31.08.2006
Ostsime välja kasutusrendi auto jääkväärtusega. Arvel on käibemaks arvestatud auto maksutatavalt väärtuselt. Kuidas teha kanded auto arvelevõtmisel? Kas arvele tuleks võtta maksustava- või jääkväärtusega?
Loe vastust
Vastatud: 02.08.2006
Kinnisvaraarendusega tegelev firma ostis kinnistu (näiteks 3 miljonit eeki) edasiseks arendamiseks. Jaotatakse siis kruntideks ja ehitatakse majad peale. Küsimus, et millised kanded tuleb teha ? Kas kinnistu tuleb arvele võtta Maa-na või Kinnisvarainvesteeringuna? Hiljem kui krunte hakatakse majadega müüma, et mis kanded, siis tuleks veel teha?
Loe vastust
Vastatud: 17.05.2006
Kui põhivara on 100% liselt amortiseeritud ja kantakse maha kui kasutamiskõlbmatu vara, siis kuidas seda raamatupidamises kajastatakse? Kas maj.aasta aruande lisas tuleb ka näidata mahakantud ja hävitatud põhivarad rahaliselt?
Loe vastust