Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 598

Küsimus

OÜ jaguneb eraldumise teel, st. olemasolevast OÜ-st eraldub üks osa oma varade ja kohustustega uude loodavasse ühingusse. Eraldumisel eraldatakse ka osa osakapitalist.

Küsimus - kas on võimalik eraldada ka osa kasumist, et eraldunud osa bilanss oleks tasakaalus ja kas see jääb uue osa kasumiks, mida võib jaotada vastavalt ÄS § 435 lg 1 p 4 (st. määratakse jaotamisotsuses). Mõte selles, et kasumi tulumaksustamist ei toimu enne, kui see reaalselt kellegi välja makstakse, mitte eraldamisel omandavale ühingule. Kasum bilansis on ju tegelikult virtuaalne nii nagu osakapitalgi.

Kahjuks puudub jagunemise kohta juhendmaterjal, äriseadustikku uurisin, aga see ei annab ainult põhimõtted, mitte tehnilist lahendust.

Vastus - 04.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna seadus ei keela, et varad ja kohustused peavad ilmtingimata võrdses proportsioonis jagunema (alati ei saagi), siis võib omakapital "jaguneda" küll. Üldisest õigusjärgluse põhimõttest tulenevalt läheb jagunemise teel tekkinud uuele ühingule üle lisaks varadele ja kohustustele ka kasumi jaotamise õigus.

See tähendab, et uuele ühingule üle antud vara ja kohustuste vahe, mis ületab osakapitali, võib kajastada uue ühingu algbilansis eelmiste perioodide jaotamata kasumina ning seda ka kohe jagama hakata samadel tingimustel nagu oleks saanud kasumit jaotada siis, kui jagunemist ei oleks toimunud. Jaguneva osaühingu jaotamata kasum väheneb vastavalt. Tulumaksukohustust jagumisel ei teki. Pärast jagunemist teenitud kasumit saab jaotada pärast majandusaasta lõppu ja aastaaruande kinnitamist.

Juhime tähelepanu ka sellele, et vastavalt äriseadustiku § 447 vastutavad enne jagunemise kande tegemist tekkinud võlgade eest kõik jagunemisel osalevad ühingud solidaarselt ning samuti on võlausaldajatel õigus nõuda oma nõuete rahuldamist või tagamist, kui nad leiavad, et jagunemine võib ohustada nende nõuete täitmist.