iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 771

Küsimus

Olukord järgmine: ettevõte kustutati registrist 2005.a jaanuaris ÄS § 60lg 2 alusel. Tänasel päeval avastati, et ettevõtte omandis on jaotamata vara (kaarhall). Kohus andis loa viia läbi täiendav likvideerimine.
Minu jaoks tekitab muret likvideerimisaruannete koostamine. Nimelt viimane aastaaruanne oli 31.12.2004 seisuga ning muid likv.aruandeid ettevõttel ei ole. Kuidas leida likvideerimisaruandesse algsaldod, kui aruande periood ei tohi olla pikem kui 18 kuud? Kas ma võin algsaldo kuupäevaks võtta kuupäeva, mil ettevõtte tookordne omanik esitas kohtule avalduse likvideerimmenetluse lubamiseks (09.07.07) ning kajastada algsaldodes 2004.a näitajaid ja lõppsaldoks siis kuupäeva, mil kohus vastavasisulise määruse tegi (18.09.07)?
Ja veel üks küsimus seoses selle kaarhalli amortisatsiooniga - kas ma peaksin likv.aruande lõppsaldodes arvestama kaarhalli amortisatsiooni ka 2005,2006 aastate ja 2007.a 8 kuu eest (kaarhall oli ju tegelikult kasutuses ehkki ettevõtte oli likvideeritud)?

Vastus - 08.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Seadus ei abista meid selle küsimuse lahendamisel eriti palju. Kõige lihtsam on olukorda lahendada, kui teha iga aasta kohta muutumatute saldodega bilansid. Kui registrist kustutamine oli õigustühine, siis tundub, et tuleb käituda nii, nagu poleks seda olnudki.

Amortisatsiooni ei pea likvideeritavas ettevõttes arvestama, vara peab näitama "müügiootel varana" müügihinnas. Kui on müügihinnas muutusi toimunud, kajastage see 2007. a (2006?) bilansis. Kui räägime avalikult, et
kaarhalli kasutati, siis tuleks arveid ka teha ja tulu saada, see teeb
asja keeruliseks, kuid see on likvideerijate probleem, vähemalt alguses.