Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 603

Küsimus

Ettevõte ostis projekteerimise programmi. Kas võtta arvele põhivarana või immateriaalse põhivarana või hoopis lisada arvuti maksumusele. Kuidas on õigem?

Vastus - 26.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

RTJ 5 p. 10 ütleb, et põhivara liigitatakse materiaalseks ja immateriaalseks vastavalt sellele, kumma kriteeriumitele ta rohkem vastab. Kui tarkvara on lahutamatult antud arvutiga seotud, sobib põhivaraks. Lisaks vaadake RP siseeeskirjast, missugused on Teie põhivara kriteerumid (summa eelkõige).