iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 658

Küsimus

Kas riigi aktsiaselts (vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjale) peab sihtfinantseeringuga soetatud ja jääkväärtusega 0 põhivarad bilansist eemaldama, aga muud äriühingud ei pea?

Vastus - 07.06.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellist käitumist ei nõua kumbki raamatupidamise seadus (ega RP-eeskiri). Vara kantakse maha siis, kui teda enam ei eksisteeri.