Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 615

Küsimus

Ettevõte A omandas 2005 a. 51%ettevõtte B aktsiatest. 2005.a. kantud Ettev.A bilansis pikaajaliste investeeringutele. Kuidas kajastada 2006.aastal Ettevõtte B tegevust Ettevõtte A ma, aasta aruandes?

Vastus - 03.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Pikaajalise investeeringu väärtust suurendatakse või vähendatakse vastavalt B kasumi või kahjumi suurusele nii et A bilansis kajastuva investeeringu väärtus võrduks 51% B bilansi järgsest omakapitali summast.

Seda eeldusel et ei ole kohustuslik koostada konsolideeritud aruandeid (vt raamatupidamise seaduse § 29).

Kapitaliosaluse meetodi kohta lähemalt vt juhendit RTJ 11: http://www.easb.ee/doc.php?2360