iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 615

Küsimus

Ettevõte A omandas 2005 a. 51%ettevõtte B aktsiatest. 2005.a. kantud Ettev.A bilansis pikaajaliste investeeringutele. Kuidas kajastada 2006.aastal Ettevõtte B tegevust Ettevõtte A ma, aasta aruandes?

Vastus - 03.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Pikaajalise investeeringu väärtust suurendatakse või vähendatakse vastavalt B kasumi või kahjumi suurusele nii et A bilansis kajastuva investeeringu väärtus võrduks 51% B bilansi järgsest omakapitali summast.

Seda eeldusel et ei ole kohustuslik koostada konsolideeritud aruandeid (vt raamatupidamise seaduse § 29).

Kapitaliosaluse meetodi kohta lähemalt vt juhendit RTJ 11: http://www.easb.ee/doc.php?2360