iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 625

Küsimus

Kuidas on õige võtta arvele kasutusrendiga soetatud buss. Kas põhivarana ja siis amortiseerida või võib arve alusel osamaksed kanda kuludesse?

Vastus - 16.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Rendiarvestust reguleerib RTJ 9 (www.easb.ee, hea tava). P. 9 räägib, millisel juhul loetakse rendilepingut kapitalirendiks. Raamatupidamises on kasutusrendi kajastamine raamatupidajale kindlasti vähem töömahukas.
Võiks lähtuda ka olulisuse määrast: bussi maksumus suhtes bilansimahuga.
Otsese vastuse andmiseks oleks vaja teada ettevõttest ja soetusest oluliselt rohkem.