iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 616

Küsimus

Osaühingul on hoonestusõigus 30 aastaks ja hoonestusõiguse väärtuseks 200000 krooni. Kas võtan arvele materiaalse põhivarana järgmiselt ja kuidas toimida amortisatsiooninormiga?
D Hoonestusõigus 200000,00
K Võlg omanikule 200000,00
10 aasta möödumisel tekib osaühingul hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustus 5 krooni ehitise ehitatava ruutmeetri eest. Millised kanded siis tehakse?

Vastus - 03.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kindlate ja täpsete vastuste jaoks peaks nägema hoonestusõiguse lepingut, teadma Teie ettevõttest ja vara kasutamisest oluliselt rohkem, kuid nende väheste andmete põhjal võin öelda:
1. Raamatupidamiskanne on nii õige küll (www.easb.ee RTJ 5 p.8)
2. Amortisatsiooninormi kohta on lause RTJ 9 p. 16, 37 ja 38 – tundub, et võrdselt 30 a. jooksul kuluks.
3. 10 aasta pärast hakkab võlg omanikule vähenema. Kuidas see täpselt 30. aasta lõpuks 200,0 tuh. krooni välja annab, seda ma ei oska öelda. See on kindlasti omaniku tulu, millelt tõenäoliselt ka siis tuleb maksu maksta.
4. Võimalik oleks ka arvestada nii pikalt võlalt nüüdisväärtust (sõltub otseselt lepingust ja ettevõtte suurusest).