Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Maksuküsimus: 597

Küsimus

Osaühingul on kinnistu (kuhu kuulub maatükk) omanikuga hoonestusõiguse leping. Selle lepinguga on meil kohustus tasuda maamaks. Kas see maa peaks olema bilansiväliselt kajastatud osaühingu raamatupidamises? Tegelikult me ei ole omanikud.

Vastus - 30.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Hoonestusõigusega seotud probleeme reguleerib RTJ 5 (www.easb.ee – hea tava) p.9. Otsest kohustust pole maad bilansiväliselt arvele võtta, kuid hoonestusõigus võiks küll arvele võtta.