iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1670

Küsimus

Kas on see õige järjekord auditeerimiseks, kui audiitor nõuab enne auditi alustamist aastaaruandega tutvumist juba ettevõtjaportaali veebikeskonnas, mis siis kohustuslik aastast 2010 ja ühtlasi väites, et väljaspool ettevõtjaportaali on aruannete koostamine Eestis illegaalne/keelatud?

Vastus - 23.03.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

On 2 võimalust, kui aruannet ei esitata täielikult veebikeskkonda kasutades:

1. Üheaastasel üleminekuperioodil saab aruannet esitada ka notari kaudu. Notarile tuleb viia uutele vormidele vastav allkirjastatud aruanne kas paberil või elektroonilisel kandjal. Notar esitab aruande Äriregistrile aruandluskohustuslase eest.
2. Kui kasvõi ühel esindusõiguslikul isikul ei ole võimalik digitaalallkirja anda, tuleb aruanne kõigi esindusõiguslike isikute poolt allkirjastada paberil. Sel juhul aruanne koostatakse küll portaalis, kuid seejärel prinditakse see välja ja kõik esindusõiguslikud isikud allkirjastavad aruande paberil ning lõpuks lisatakse aruanne skaneeritud kujul uuesti portaali.

Sellist aruandevarianti saab audiitor veebikeskonnas auditeerida.

Järelikult on esitamiseks ka erinevaid võimalusi. Selleks peaks muidugi mõjuv põhjus olema. Kindlasti on audiitori jaoks riskivabam, kui aruanne on veebikeskkonnas koostatud, siis ei tule teha täiendavaid protseduure ja aega kulub vähem. Aeg aga maksab ja maksta tuleb ettevõtjal.