iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1321

Küsimus

Ettevõttel ei olnud võimalik töölepingus märgitud palgapäeval töötasu välja maksta, seda tehti paar päeva hiljem. Töötajatel on seaduse järgi õigus viivisele 0,5% päevas. Kuidas seda kulu peaks kajastama, kas palgakuluna või ettevõtlusega mitteseotud kuluna ja milliseid makse peaks arvestama ja kinni pidama?

Vastus - 14.04.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on palgakuluga. Töötasu maksmisega hilinemise eest makstav viivis maksustatakse samamoodi kui palk (vaja on maksta sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakset, kinni pidada tulumaksu ja ka kohustusliku kogumispensioni makset, kui inimene on pensionikindlustuse II sambaga liitunud).