iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1451

Küsimus

Ettevõte kohaldab talveperioodil töötajatele osalist tööaega, kuidas sellisel juhul toimub puhkusetasu arvutamine:
a) Puhkusetasu makstakse kui kuupalka. Inimene läheb puhkusele osalise tööajaga perioodil. Milline palk võetakse aluseks, täistundidel või osalistel tundidel väljatöötatud kuupalk?
b) Puhkusetasu makstakse 6 kuu keskmise alusel. Selle perioodi sisse jäävad ka kuud, mil töötati osalise tööajaga. Kas 6 kuu kalendripäevad lähevad kõik arvestuse sisse või neid peaks vähendama selle osa võrra, mil inimene lepingu alusel ei pidanud tööl olema?

Vastus - 10.11.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui peate silmas TLS § 37 töömahu vähenemisel tulenevat töötasu vähendamist, siis sellisel juhul ei maksta töötajale mitte puhkusetasu vaid ikkagi töötasu, mis ei tohi olla väiksem miinimumpalgast.