iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1298

Küsimus

Ettevõte on seotanud 2007. a tühjanaseisva hoone arenduseks (lammutatakse 90% ulatuses ja ehitatakse ümber). Siiani on seda kajastatud raamatupidamises varude all. Kuna seda arendama ei hakatud ning ka müüa pole võimalik, siis ettevõte andis hoone rendile. Hoone õige kajastus meie meelest oleks kinnisvarainvesteering, aga kuidas seda ümberklassifitseerida? Võtsime hindamisakti, mistõttu tekkiks sealt kahjum (muud ärikulud?). Kas me aastalõpu seisuga teeme kande varudest välja ja kinnisvarainvesteeringuga arvel (D kinnisvarainvesteering; K- varud, K-muud ärikulud) või on vajalik muuta ka bilansis eelmise perioodi võrdlusandmeid?

Vastus - 18.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Majandusaasta alguses polnud Teie vara välja renditud, seetõttu varudes kajastamine võib olla ka põhjendatud. Kui see nii on, siis pole põhjust võrdlusandmeid muuta. Kui oli aga ebaõigesti kajastatud, siis on põhjust algbilanssi korrigeerida. Öelda saab seda ainult omades rohkem informatsiooni.
Teie kanne kinnisvara allahindluse kohta on õige juhul, kui Teie siseeeskiri näeb ette arvestust õiglases väärtuses. Kui midagi pole kirjas, siis lugege RTJ 6 ja valige kahe meetodi vahel. Kõik pole muidugi nii üheselt mõistetav. Palju oleneb konkreetsest varast, ümberhindluse akti sisust, meetoditest.