iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1626

Küsimus

Korteriühistu kogub remondifondi, mitte kindla suunitlusega vaid ootamatute avariide jaoks. Kas uues e-majandusaasta aruandes, tuleks seda kajastada bilansis sihtfinantseerimine, annetused, toetused all või siis real "võlad ja ettemaksed" koosseisus korteriomanikelt laekunud ettemaksete all (eelnevatel aastatel oleme kajastanud bilansis lühiajaliste kohustuste all real: tulevaste perioodide ettemakstud tulud all (ei olnud liigitatud võlad ja ettemaksete alla).

Vastus - 22.02.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

RTJ 2 lühiajalised eraldised:
Kohustused, mille realiseerumise aeg ja summa pole kindlad; realiseeruvad tõenäoliselt lähema 12 kuu jooksul või ettevõtte tavapärase äritsükli käigus (näit. garantiieraldised, restruktureerimiseraldised, eraldised kohtuvaidlustega kaasnevate võimalike kulude jaoks jne.)

Siia peaks sobima hästi kirje "Remondifond".