iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2685

Küsimus

Majandusaasta aruandes on müügitulu jaotus geograafiliste piirkondade lõikes. Kui osutame teenust välismaa firmale või kodanikule aga teenuse käive on Eestis(kinnisvara müük, -hooldus), kas müügitulu jaotuses tuleks näidata kõik Eesti või peaks ikkagi teenuse saajalt uurima, mis maa resident on?

Vastus - 27.03.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vastav lisa teenib eelkõige mainekujunduse ja statistika huve ning mõeldud on eelkõige seda, milliste riikide turule te oma tooteid pakute ja kas te konkureerite välisturu kohalike ettevõtjatega. Eestis asuva kinnisvara puhul ilmselt see moment puudub ja kogu käive on seotud Eestiga. Käibemaksuga maksustamise reeglid selle lisa täitmist ei mõjuta, sest paljude teenuste puhul võib maksustamine sõltuda sellest, kus riigis on klient registreeritud käibemaksukohustuslaseks, mitte seda, kus ta asub või kus ta teenust tarbib.