iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2693

Küsimus

Ettevõttel on bilansis üleval dividendinõue aastast 2010. Dividendide väljakuulutamisel tehti kanne:
D: Eelmiste perioodide jaotamata kasum
K: Dividendinõue
D: Tulumaksu kulu
K: Ettevõtte tulumaksu kohustus.

Kuna turg muutus, siis dividende 2010 a välja ei makstud ja nüüd soovivad omanikud dividendidest loobuda. Kas raamatupidamises tehakse vastupidine kanne? Kas aastaaruandes tuleb siis kasumiaruandesse reale tulumaks + summa? Või toimub kõik läbi eelmiste perioodide jaotamata kasumi konto?
Kuidas see kanne peaks olema?

Vastus - 13.04.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Dividendide osas tehakse kanne:
D dividendinõue K eelmiste perioodide jaotamata kasum
Tulumaksu osas tehakse kanne:
D tulumaksukohustus K tulumaksu kulu (aruandeaasta kasum)

Kasumiaruandes näidatakse tulumaksu kulu plussmärgiga. Kanded tehakse sellel aastal, mil tehti otsus dividendide maksmise otsuse tühistamise kohta.