iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 68158

Küsimus

Tere,
kuidas kajastada alljärgnevat tehingut raamatupidamises?
2023 aastal
Suurendada Osaühingu X osakapitali 2 500 eurolt 3 000 euroni alljärgnevalt:
(a) suurendada Ainuosaniku osa nimiväärtust 500 euro võrra 3 000 euroni.
Ainuosanikul on ainuõigus märkida täiendav osa (mille ulatuses
suurendatakse tema osa nimiväärtust), tasudes osa nimiväärtuse
suurendamise eest mitterahalise sissemaksega summas 200 000 eurot,
millest 500 eurot on täiendava osa nimiväärtus ja 199 500 eurot on ülekurss;
(b) mitterahalise sissemakse esemeks on Ainuosanikule kuuluv
Y OÜ
osa nimiväärtusega 1 250 eurot, mis moodustab 50%
Y osakapitalist ja häältest ning mille väärtuseks on 200 000 eurot.

1.2. Mitterahalise sissemakse eset hindas Osaühingu juhatus. (järgneva 3 aasta kasumi alusel)
2024 aastal müüb OÜ X OÜ Y 50% osaluse maha tunduvalt väiksema summa eest.
Kas allahindlus peab tegama 2023 aastal või 2024 aasta müügist kahjumina kajastama.
Kuidas kajastada 2024 aasta tehingut?

Vastus - 29.04.2024

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldame, et juhatus ei ole üleantud vara väärtuse hindamisel eksinud, vaid osaluse väärtuse langus on tingitud osaühingu majandusnäitajatest.

Tütar- ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute kajastamist reguleerib RTJ 11. Teile sobib ilmselt kõige paremini soetusmaksumuse meetod (punktid 86-88). Sellest tulenevalt on võimalik, et saate teha allhindluse nii 2023. aasta lõpus (vt punkti 87) ja lisaks kajastada ka 2024. aastal kahjumit müügist. Sellele järgnevalt võite 2024 majandusaasta aruande kinnitamisel otsustada tekkinud kahjum katta ülekursi vähendamise teel.