iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2966

Küsimus

Ettevõte esitas 2017.a. mais viivisarve ehitustööde tellijale, mida ta ei aktsepteeri. Ehitustööd teostati a.2014-2016. Tema maksis tehtud tööde eest suure hilinemisega. Meie esitasime viivisarve 2017.aasta mais.
2017.aasta lõpetasime 39000 eurose kasumiga,s.h.muudes ärituludes meie viivisnõue 53000 eurot.
Kuidas oleks õige käituda 2017.a. aastaaruandes. Kus näidata see viivisarve?

Vastus - 26.03.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui te ei ole kindlad, et see viivis ka tegelikult laekub, soovitame seda 2017. aasta tuluna ja nõudena mitte kajastada, vaid pidada arvet bilansiväliselt. Sel juhul puudub vajadus seda hiljem maha kanda. Võlgniku kohustus viivist maksta ei sõltu sellest, kuidas te oma nõuet raamatupidamises kajastate (st kui te olete hinnanud, et raha on raske kätte saada ja sellega seoses tuleb teha nt kulutusi õigusabile, siis seda ei saa tõlgendada kui viivisest loobumist). Kindlasti aga tuleks viivisevõlga näidata saldoteatiste kinnitamisel.