Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 3018

Küsimus

Ettevõtte on OÜ, põhitegevuseks on põllumajandus, loomakasvatus.

Kas transporditeenust võib kajastada muude äritulude all, kui see ei ole ettevõtte põhitegevus. Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkinud tulud.

Kui võib, siis milline RTJ seda lubab.

Vastus - 16.04.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kõikide kaupade ja teenuste müügist saadud tulu kajastatakse müügituluna ning müügitulu jaotus tegevusalade lõikes avaldatakse koos aastaaruandega. Ka väikese mahuga kõrvaltegevused lähevad müügitulu arvestusse. Kui te transpordite omaenda toodangut, siis on see osa toote hinnast ja läheb kirja põllumajandussaaduste müügina.