iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2733

Küsimus

Mis kuupäeva loetakse tehingu toimumise ajaks majutusel välismaal, kui arve on väljastatud ühel kuupäeval, majutatakse 3 päeva ja tasutakse 3. kuupäeval? Kui on vaja arvestada valuutakursi vahesid, kas siis peaks tehingu toimumise kuupäevaks aluseks võtma majutusse saabumise kuupäeva?

Vastus - 03.11.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vastus sõltub sellest, kas küsimus puudutab tehingu kajastamist raamatupidamises, lähetuskulu hüvitamist, käibemaksu tagasitaotlemist välismaalt või reisiteenuse erikorra rakendamist. Raamatupidamise puhul on vaja teada ka seda, kas arvestust peetakse tekke- või kassapõhiselt.

Lähetuskulu puhul tuleb töötajale hüvitada kõik väljaminekud, sh ka valuutavahetuse või kursivahe kulud – lihtustatult öeldes peab töötaja saama sendipealt sama summa eurosid, mis tema pangakontolt või kaardilt maha võeti. Hüvitada tuleb nii kursimuutus (kui keskpanga ametlik kurss on päevade lõikes erinev) kui ka pangakursi ja keskpanga kursi vahe, mis on panga teenustasu.

Raamatupidamises kajastamisel võib võtta aluseks sama põhimõtte, mis käibemaksuseaduses – käive tekib siis, kui teenuse tarbimine on lõppenud (st hotellist lahkumise päev). Samas kui oletada, et majutuskulu ei ole kulude kogumahtu arvestades märkimisväärselt suur, siis on lihtsam kajastada arvet maksmise kuupäeva kursi alusel, sest kursivahest tekkivad erinevused on ebaolulise suurusega.