Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2487

Küsimus

Sihtfinantseerimise kajastamine alates 1 jaanuarist 2013.a.
Firma sai toetust põhivara soetamiseks 2011 aastal(tuleviku suunatud tingimus,põhivara säilimine 5 aasta jooksul)
Põhivara võeti arvele bruto soetusmaksumuses.
D Põhivara 5000 K Raha 5000
D Raha 4000 K Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 4000
Põhivara amortiseeriti kuludesse 5000*20€,ehk 1000€ aastas ja tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest amortiseeriti tuludesse 4000*20%,ehk 800€ aastas.
Olen segaduses ja ei tea kuidas toimida 2013 aastal,sest internetist leitud info on vastandlik.
Kas peaksin tegema eelmiste perioodide aruannetes parandusi,uute arvestuspõhimõttete tagasiulatuv mõju?
Kas arvestan amortisatsiooni ikka tervelt põhivara summalt,või ainult omaosalusega soetatud põhivara osalt?
Kas lõpetan tulevaste perioodide tulu tuludesse amortiseerimise ja kannan toetuse jäägi tuludesse siis,kui sihtfinantseerimise tingimused on täidetud?

Vastus - 14.02.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kõigepealt peaksite valima vastavalt RTJ 12 punktile 12 meetodi, kuidas sihtfinantseerimist ettevõttes kajastate ja tegema RP siseeeskirja lisa selle kohta 2013. a algusega. Variandid:

a) soetusmaksumuse meetod
b) netosoetusmaksumuse meetod

Nüüd peate mõtlema, kumb meetod Teile sobib:

a) soetusmaksumuse meetodi alusel tuleb tuludesse amorditud sihtfinantseerimine tuludest tagasi võtta ja terve summa kajastada kohustusena kuni tingimused saavad täidetud. Põhivara amortisatsiooni arvestus toimib samamoodi edasi.

b) netosoetusmaksumuse puhul kajastatakse põhivarades vara soetusmaksumus, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise summa. Sel juhul lähevad korrigeerimisele nii põhivara, amortisatsioon, kohustused kui ka eelmiste perioodide kasum.

Sihtfinantseerimise juhendil puuduvad üleminekusätted, mis tähendab, et aasta alguse saldod peavad olema korrigeeritud nii, nagu oleks antud seadus kehtinud tehingu toimumise hetkel.