iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 50444

Küsimus

Firma likvideerimisel on koostatud nii likvideerimisbilanss kui ka juba lõppbilanss ja vara jaotusplaan (arveldusarve jääk läheb emaettevõtjale). Peale lõppbilansi koostamist laekus veel arvelduskontole vanalt võlgnikult läbi kohtutäituri raha. Kas peab koostama uue lõppbilansi või kuidas neid summasid näitab emaettevõtja, kellel kanti summa, mis koosneb lõppbilansis kajastatud summast kui ka lisaks laekunud vana võlgniku summa.

Vastus - 14.10.2020

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimusest nähtuvalt on osaühingul ainult üks osanik ja raha laekub otse talle. Sellises olukorras ei ole mingit vajadust täiendavate toimingute järele, sest kellegi õigusi ei rikuta. Emaettevõtja kajastab lihtsalt finantsinvesteeringu müügist suurema laekumise kui algselt dokumenteeritud.

Kui osaühingu lõpetamisel tuleb maksta tulumaksu TuMS § 50 lg 2 alusel (likvideerimisjaotis ületab deklareeritud sissemakseid), siis suureneb ka tulumaksu summa vastavalt.