iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2736

Küsimus

Ettevõte müüb oma tütarettevõtte ja tootmishoone. Peale müüki ettevõttel varasid ega kohustusi ei ole.
Aktivas raha 2000000 eurot.
Passivas aktsiakapital 30000 eurot
Kohustuslik reservkapital 3000 eurot
Jaotamata kasum 1967000 eurot.
Aktsionärid otsustasid ettevõte likvideerida jaotumise teel, aktsionärid teevad oma ettevõtted kuhu siis vana ettevõte jaotatakse.
Millised raamatupidamiskanded tuleks teha 1.vanas ettevõttes 2. uuest ettevõttes.

Vastus - 09.12.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

RTJ 11 punkt 60 kohaselt: Ettevõtte jagunemisel kajastavad mõlemad tekkinud ettevõtted jagunemisel saadud varasid ja kohustusi nende jagunemiseelsetes bilansilistes väärtustes.

Likvideeritav ühing koostab lõppbilansi küsimuses toodud näitajatega.
Uued ühingud koostavad algbilansid vastavalt sellele, kuidas vara nende vahel jaguneb. Kahe bilansi summa peab võrduma lõppbilansiga.

Sõltuvalt sellest, kui suured tulevad uute ühingute aktsia- või osakapitalid, võib selle võrra väheneda eelmiste perioodide jaotamata kasum. Kui uued ühingud on AS-d, siis tuleb kapitali kasumi arvel suurendada.

Kui mõlemad uued ühingud on OÜ-d, võib kummagi osakapital olla ka vähem kui 15000 eurot, sel juhul tuleb vahe kanda ülekurssi. Kuna OÜ puhul ei ole reservkapital kohustuslik, siis võib ühinemisel ka selle kanda jaotamata kasumi kirjele.