iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2971

Küsimus

Kui ettevõtte üks osanikest, kelleks on Eesti juriidiline isik ja omab 51% osadest, otsustab maha müüa enda osaluse ettevõttes, siis kellel ja millised maksukohustused kaasnevad?

Vastus - 23.05.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juriidilise isiku kasu ei maksustata tulumaksuga, tulumaksu objekt on jaotatud kasum vm väljamakse. Kui tehing on seotud isikuga, siis tuleks järgida turuhinda, et vältida hinnaerinevuse maksustamist (vt täpsemalt TuMS § 50 lg 4).

Kui ostjaks on juriidiline isik ise, st omandatakse oma osalus, siis vaadeldakse seda TuMS § 50 lg 2 alusel nagu väljamakset omakapitalist, mis on sissemakse ulatuses maksuvaba ning seda ületavas osas maksustatav tulumaksuga (20/80).

Kui tegemist on käibemaksukohustuslasega, siis tema poolt osaluse võõrandamine on maksuvaba käive, see deklareeritakse KMD-l real 8, kuid KMS § 32 lg 2 kohaselt ei võeta seda tehingut arvesse sisendkäibemaksu mahaarvamisel maksustatava käibe ja kogu käibe suhtarvu arvutamisel, tingumusel et see on juhusliku iseloomuga, mitte põhitegevuseks.

KMS § 16 lg 3 p 3 lubab seda käivet soovi korral maksustada, kui sellest enne käibe tekkimist maksuhaldurit kirjalikult teavitatakse.