iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2921

Küsimus

Eraisik soetab endale korteri ja soovib selle anda oma ettevõttele kasutada/hallata ilma, et selle eest mingit tasu saaks. Ettevõte kannaks korteriga seotud kulud, leiaks sisse rentnikud ja saaks renditulu. Kas sellisel juhul oleks mõistlik (välistamaks maksuriske), et moodustatkse vabatahtlik reserv (vajadusel koos põhikirja muudatusega) ja antakse korter turuväärtuses ettevõtte omakapitali koosseisu üle. Sealjuures sõlmides ka kasutusvalduse lepingu. Osanik ei soovi osakapitali suurendada ja samas on soov ka ühel hetkel korter maksuvabalt ettevõttelt tagasi saada.

Vastus - 18.10.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Selline korteri haldamine/kasutamine ettevõtte poolt ei too meie arvates kaasa maksuriske. Keegi ei kohusta eraisikut tulu teenima. Eeldan, et korteriga seotud kulude all peate silmas kasutamisega seotud kulusid nagu kommunaalkulud (nt elekter, vesi, prügivedu, internet), aga mitte omanikukulusid (nt maamaks, katuseparandus jms). Sellisel juhul piisab omaniku ja OÜ vahelisest korteri tasuta kasutamise lepingust või kasutusvalduse kandmisest kinnistusraamatusse. Kui korter antakse OÜ omandisse, siis samale korterile enam kasutusvaldust anda ei saa.

Korteri üleandmist osaühingu omandisse (st ettevõtte omakapitali koosseisu) tasuks kaaluda juhul kui on plaanis kapitaalseid remonditöid, mis mõjutavad kinnisasja väärtust. Kui neid teeks OÜ, kellele korter ei kuulu, tekib põhjendatult küsimus kulutuse seosest OÜ ettevõtlusega. Teine võimalus on, et remondikulud kannab ikkagi OÜ ja omanik hüvitab.