iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 3035

Küsimus

Ma ei tea, kas Te oskate mind aidata, aga ehk saate anda kontakte kust abi saada.
Nimelt oleks vaja, et keegi selgitaks Eesti ja Saksamaa vahel sõlmitud maksulepingut.
Küsimus nimelt selles, et minu klient (olen raamatupidaja) on muusik ja annab kontserte ka Saksamaal ja tema väitel deklareeritakse ja makstakse esinemistasudelt Saksamaal tulumaks.
Segadust on tekkitav see, et muusik esitab arveid oma ettevõtte alt Eestis ja kogu saadud tulu on ettevõtte tulu mitte eraisiku tulu. Miks käsitletakse seda Saksamaal veel eraldi nagu eraisiku tulu ja makstakse sellelt tulumaksu?

Vastus - 30.09.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, just nimelt artistide tasude puhul on see tõepoolest nii, et vastavast tegevusest saadav tulu kuulub maksustamisele ka selles riigis, kus artist vastavat tulu teenib. Ka siis, kui tasu teenitakse mõne teise isiku kaudu (praegusel juhul äriühingu kaudu), siis on maksustamise alus endiselt olemas ka sellel riigis, kus tasu teeniti.

Maksulepingus on vastav alus art 17 lg 2: https://www.riigiteataja.ee/akt/78719

Kui Eestis toimub sel teel saadud tulu väljamaksmine dividendina, siis TuMS § 54 lg 5 võimaldab välismaal tasutud või kinni peetud tulumaksu siinsest dividendide maksmisel tekkivast maksukohustusest maha arvata.

Vt: https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv

Eelnevalt tuleks selline tulu, mis annab aluse hilisemaks mahaarvamiseks, TSD lisas 7 ka deklareerida, vt vormi osa Ib: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1191/2201/8021/RM_14122018_m53lisa8.pdf#

Saksamaalt tuleks küsida ka tõend tulumaksu kinnipidamise või tasumise kohta.