iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2713

Küsimus

Ettevõte korraldab objektil kliendiürituse. Tellitakse inventar (lauad-toolid, catering). Kas võime neid kajastada reklaamkuludena ja sisendkäibemaksu maha arvata või on sellised kulud ikkagi vastuvõtukulud ja piirmäärasid ületades lisanduksid maksud ja sisendkäibemaksu maha ei või arvata.

Vastus - 17.06.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sõltub üritusest. Kui see on puhtalt klientide meelelahutus, siis on ka inventar sama kulu. Kui see on mingi reklaamüritus (nt tooteesitlus), siis võib kulusid vastavalt eesmärgile liigitada ja maksustada.