Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2673

Küsimus

Kas töötukassa poolt töötule makstav ettevõtluse alustamise toetus (EVAT) kuulub kontorolliaja möödumisel tuludesse kandmisel maksustamisele tulumaksuga 20/80?
Toetuse eest ostetud vastavalt toetuse kasutamise kavale põhivara jne., tagasi küsitud käibemaks.

Vastus - 02.03.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on FIE-ga, siis on ettevõtlustoetus maksustatav ettevõtlustuluna (võimalik kanda erikontole). Kui selle saab füüsiline isik, kes ei ole FIE, siis on see maksuvaba. See, et füüsiline isik raha äriühingusse paigutab, et too kaasa maksukohustusi ei füüsilisele isikule ega ühingule.

Maksukohustus tekib siis, kui äriühing hakkab dividende maksma.

Viimased 15 aastat ei ole Eestis äriühingud üheltki saadud tululiigilt pidanud tulumaksu maksma (maksustatakse väljamakseid, nt erisoodustusi, kingitusi, ettevõtlusega mitteseotud kulusid, dividende) ja valimistulemus annab alust eeldada, et see jätkub veel vähemalt 4 aastat.