Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 08.09.2017
Kui ettevõte rendib liisingult (Nordea, Swed jms) kasutusrendi korras erinevaid sõidukeid (sõiduautod, väikebussid) ja rendib neid siis edasi (põhitegevusena ongi sõidukite rent), siis kuidas tuleb nüüd antud masinatega toimida 2018. jaanuarist kehtima hakkava korra puhul, kus Maanteametisse tuleb teha teade sõiduki 100% ettevõtluse tarbeks kasutamise kohta? Kes selle märke peab...
Loe vastust
Vastatud: 28.08.2017
Soome lähetatud töötajate töötasudelt makstakse tulumaks Soome, sotsiaalmaks tasutakse Eesti maksuametile. Kui töötaja võtab välja korralise puhkuse, kuhu tasutakse puhkusetasult arvestatud tulumaks?
Loe vastust
Vastatud: 12.01.2017
Kui kooli direktor tahab õpetajatele maksta kinni prillide kompensatsiooni, siis mis tingimustel saab seda teha maksuvabalt?
Loe vastust
Vastatud: 07.10.2016
Kui vallavalitsus teeb õpetajate päeval oma allasutuses töötavatele õpetajatele ja koolidirektoritele ürituse koos söögiga, kas siis see kulu on erisoodustusega maksustatav või mitte. Õpetajatel töölepingud sõlmitud kooliga, direktoritel aga vallavalitsusega.
Loe vastust
Vastatud: 07.10.2016
Olen aktsiaseltsi pearaamatupidaja. Küsimus: kui teine firma teeb meile traktoriga silo teenust, mis kestab 10-15 tundi päevas ja tema lepingus on kirjas, et meie peame kindlustama vähemalt 2 korda päevas nende töötajate toitlustamise, siis mis kulu see meile on? Meie ostame tsekkidega söögi ja viime toidu põllul töötavale traktoristile.
Loe vastust
Vastatud: 01.08.2016
Kas Uberi taksoteenuse kasutamisel saadud nn kviitungit, mis saadetakse kasutaja-tellija meilile, saab lugeda ettevõtlusega seotud kuluks? "Uber receipt" nn kviitungil puuduvad teenuse osutaja firma rekvisiidid kui ka vedaja nimi, on vaid uber.eesti meiliaadress, kust selline nn kviitung saadetakse, tasutud on krediitkaardiga.
Loe vastust
Vastatud: 20.04.2016
Kui füüsiline isik üürib oma korterit välja 2016. aastal, siis saab ta 2017. aastal esitatava tuludeklaratsiooniga oma tuludest 20 % maha arvestada. Kas ka sel juhul, kui tal pole 2016.a. olnud teisi tulusid peale üüritulu?
Loe vastust
Vastatud: 15.04.2016
Täpsustav küsimus veel lähetuse kohta just Maksuameti kodulehel oleva näidisel toodud lahenduse kohta: Näide 3 Töötaja välislähetus kestab 04.03.–18.03.2016, s.t 15 päeva, ja talle makstakse välislähetuse päevaraha 50 eurot. Sama töötaja järgmine lähetus kestab 28.03.–14.04.2016, s.t 18 päeva, ja talle makstakse välislähetuse päevaraha: ajavahemiku 28.03–31.03 eest (4 päeva) 32 eurot...
Loe vastust
Vastatud: 05.04.2016
Töötaja oli lähetusel jaanuaris 02.01.16-17.01.16 ehk 16 klp; 29.01.16-06.02.16 ehk 9 klp ja veel 14.02.16-28.02.16 ehk 15 kalendripäeva. Kas päevaraha tuleks selliselt: 1 lähetus - 02.01.16-16.01.16 ehk 15klp*50.-/päev + 17.01.16 ehk 1klp*32.- 2 lähetus - 29.01.16-06.02.16 ehk 9klp*32.-/päev 3 lähetus - 14.02.16-28.02.16 ehk 15klp*50.-/päev Kas lähetus võib lõppeda ja uuesti...
Loe vastust
Vastatud: 10.03.2016
Kui FIE sai 2014 aastal PRIAst poollooduslike koosluse hooldamise toetust, mille eesmärk on säilitada Natura 2000 aladel asuvaid traditsioonilisi maastikke ja bioloogilist mitmekesisust ning alal hoida kultuuripärandit, ei kuulunud see maksustamisele ettevõtlustuluna ega ka füüsilise isiku tuluna (Looduskaitseseaduse paragrahv 17 lg 10). Kuidas on lood poollooduslike koosluse hooldamise toetusega 2015...
Loe vastust
Vastatud: 04.03.2016
Korter on ostetud 2013. aasta lõpus ja 2014. aasta septembris on registreeritud antud korter elukohaks. Soov oleks 2016. aastal korter ostusummast suurema summaga maha müüa. Kas selline müügitehing võib kuuluda maksustamisele?
Loe vastust
Vastatud: 16.02.2016
Ettevõtte sõiduautodega tehakse nii töö- kui isiklikke sõite. Sõiduaruanded esitatakse igakuiselt. Töötaja esitab sõiduaruande, kust on näha, et eelmisel kuul on ta teinud ettevõtte autoga ainult erasõite 600 km. Töösõite ei ole. Lisaks on ta tasunud sellel kuul majanduskulude aruande alusel varuosade jm tarvikute eest 200 eurot ja ettevõte on...
Loe vastust
Vastatud: 18.01.2016
Kuidas maksta lähetustasu välismaa äriühingu filiaali juhatajale, kellele ei kohaldata Töölepingu seadust (TLS § 1 lg 5) ja kes ei ole ka juhatuse liige? Töötab käsunduslepingu alusel. Kas tal on õigus maksuvabalt saada lähetuse päevarahasid tingimusel, et tal on käsunduslepingus eraldi välja toodud päevarahade punkt viitega kehtivale määrusele "Töölähetuse kulude...
Loe vastust
Vastatud: 05.01.2016
Küsiksin ikkagi veelkord üle mitteresidendi maksustamise. Eestis registreeritud ettevõte, kes osutab rahvusvahelist transporditeenust, soovib tööle võtta Läti kodaniku. Sõidud toimuvad vastavalt logistikaplaanile kas algusega Eestist mõnda teise liikmesriiki või kahe teise liikmesriigi vahle (nt Soome-Rootsi) ja auto mõne lähetuse jooksul üldse Eestisse ei tule. Läti kodanik elab Lätis. Lähetused kehtivad...
Loe vastust
Vastatud: 03.11.2015
Äriühingule kuulub korteriomand-eluruum, mida ta soovib välja üürida oma juhatuse liikmele. Kas üüritasu saab olla 0 EUR või näiteks lepitakse kokku, et üüritasuna on kvalifitseeruvad kommunaalmaksed, mis jäävad juhatuse liikme kanda? Mis maksuriskid sellega kaasnevad?
Loe vastust
Vastatud: 05.09.2015
Ettevõte otsib endale eriala spetsialisti. Leidsime sobiliku inimese ja pakkusime talle võimaluse ettevõttega tutvuda. Selleks pidi töösoovija sõitma teise linna. Kas võime talle hüvitada sõidukulu kuludokumendi alusel, olenemata sellest, et ta pole meie töötaja?
Loe vastust
Vastatud: 28.08.2015
Ettevõtte töötaja käis nägemise kontrollis (kuvariga töö) ning silmaarsti otsus oli, et ta vajab nägemist korrigeerivaid vahendeid. Töötaja kasutab prille nii tööl kui kodus. Seaduse järgi peab tööandja hüvitamise puhul määrama proportsiooni isikliku kasutuse ning tööalase kasutuse kohta. Mis oleks mõistlik meetod selle proportsiooni määramiseks?
Loe vastust
Vastatud: 17.06.2015
Ettevõte korraldab objektil kliendiürituse. Tellitakse inventar (lauad-toolid, catering). Kas võime neid kajastada reklaamkuludena ja sisendkäibemaksu maha arvata või on sellised kulud ikkagi vastuvõtukulud ja piirmäärasid ületades lisanduksid maksud ja sisendkäibemaksu maha ei või arvata.
Loe vastust
Vastatud: 02.06.2015
Juriidiline isik A võib teise juriidilise isiku B töötajate välislähetusega seoses lähetuskulud kinni maksta, kui need on tehtud isiku A ettevõtlusega seoses. Päevaraha jur.isik A ei maksa, kuid A maksab kinni töötajate toitlustamise lähetuses viibimise ajal. Kas toitlustamisele kuuluvad kulud võib sel juhul arvestada lähetuskulude alla ja need ei kuulu...
Loe vastust